• Trang chủ
  • Robot tự trị - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Robot tự trị
0_Iron-Ox.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P96 - Iron Ox (California) : Công ty xây dựng và điều hành nông trại robot tự trị hoàn toàn đầu tiên tại Hoa Kỳ

07-05-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Iron Ox đã ra mắt trang trại robot tự động đầu tiên của Mỹ vào tháng 10 năm 2018, với hy vọng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tái tạo một ngành công nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng và áp lực sản xuất nhiều cây trồng hơn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ