• Trang chủ
  • Rothamsted research - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Rothamsted research

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.468] - Rothamsted Research (Anh): Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp hoạt động lâu nhất trên thế giới

20-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhiệm vụ của tổ chức là thực hiện các nghiên cứu khoa học nông nghiệp thuộc đẳng cấp thế giới nhằm cung cấp kiến thức, sự đổi mới và quy trình thực hành cải tiến nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng và phát triển các giải pháp bền vững về môi trường cho nông nghiệp.