• Trang chủ
  • Royal albatross center - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Royal albatross center

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.167] - Royal Albatross Center (New Zealand): Khu bảo tồn loài chim hải âu hoàng gia phương bắc albatross duy nhất trên thế giới

31-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Royal Albatross Center, New Zealand là khu bảo tồn loài chim hải âu hoàng gia phương bắc albatross duy nhất trên thế giới.