• Trang chủ
  • Sàn chứng khoán khởi nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sàn chứng khoán khởi nghiệp

Việt Nam sẽ sớm có sàn giao dịch chứng khoán khởi nghiệp

08-06-2016

Với những khởi động mạnh mẽ từ phía Chính phủ để hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp nhân rộng trở thành phong trào quốc gia, các nhà Startup đang kỳ vọng được tiếp vốn từ nhiều kênh ngay từ giai đoạn ươm mầm, khởi tạo, tăng tốc và thương mại hóa.