• Trang chủ
  • Sách tượng phật việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sách tượng phật việt nam

Ra mắt sách Tượng Phật Việt Nam và trao 2 Kỷ lục đến Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường

19-10-2017

(Kỷ lục - VietKings) Tính đến thời điểm năm 2017, Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đã sở hữu 5 Kỷ lục Việt Nam với chủ đề ảnh Phật giáo.