• Trang chủ
  • Sáng tạo tài sản trí tuệ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sáng tạo tài sản trí tuệ

Luật Nam Hà xác lập Kỷ lục Việt Nam với Hành trình tìm kiếm và sáng tạo Tài sản trí tuệ tại 63 Tỉnh-Thành phố.

16-03-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 – Hội ngộ cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Kỷ lục lần thứ nhất – 2022 với chủ đề “Cộng đồng Kỷ lục – Khát vọng Việt Nam hùng cường” do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức ngày 22/2/2022, Công ty Luật Nam Hà và Cộng sự chính thức được vinh danh xác lập Kỷ Lục Việt Nam: “Công ty Luật đầu tiên tại Việt Nam triển khai thực hiện Hành trình tìm kiếm và sáng tạo Tài sản trí tuệ tại 63 tỉnh, thành phố Việt Nam”.

  • 0_banner-toa-dam2-01.png

    Hành trình tìm kiếm và sáng tạo Tài sản Trí tuệ của 63 Tinh, Thành phố Việt Nam

    02-10-2021

    (Kỷ lục - VietKings) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ đã trở thành nguồn lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh dư địa phát triển của nền kinh tế dựa vào tài nguyên thô và lao động giá rẻ đang ngày càng thu hẹp. Hiện nay, Sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.