• Trang chủ
  • Sông la - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sông la

[VIETKINGS-TOPPLUS đề cử] TOP 50 dòng sông nổi tiếng tại Việt Nam 2023 (P.44): Sông La Ngà – Dòng nước ngọt lành nuôi tôm cá

05-07-2023

(kyluc-topplus) Sông La Ngà bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh ven khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai với chiều dài trên 272 km rồi đổ vào hồ Trị An. Sông La Ngà là phụ lưu lớn nhất bên tả ngạn sông Đồng Nai, đi qua thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), huyện Tân Phú, Định Quán (tỉnh Đồng Nai).