• Trang chủ
  • Sông roe - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sông roe
0_roe-river.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P17 - Sông Roe (Montana) : Con sông ngắn nhất Hoa Kỳ

10-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Con sông ngắn nhất được ghi nhận ở Hoa Kỳ là sông Roe ở Montana. Sông Roe chỉ dài 61 mét trước khi gặp sông Missouri.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ