• Trang chủ
  • Sưu tập kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sưu tập kỷ lục

Bộ sưu tập đồng hồ cổ, có khả năng dự báo... 'bão' tại Hà Nội

27-06-2020

Hơn 200 chiếc đồng hồ cổ được ông Đào Xuân Tình sưu tầm qua nhiều năm. Trong đó, có chiếc đồng hồ quả quít vàng ròng và có những chiếc đo được thay đổi áp suất không khí khi sắp có bão.