• Trang chủ
  • Sản xuất sơn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sản xuất sơn

(Top – Best Asean) IGL Coatings (Malaysia): Công ty cung cấp dịch vụ sản xuất sơn phủ có tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á năm 2023

16-05-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) IGL Coatings là một công ty Công nghệ Malaysia từng đoạt nhiều giải thưởng có trụ sở tại Shah Alam, tập trung vào phát triển các sản phẩm công nghệ nano đổi mới, đột phá và bền vững.