• Trang chủ
  • Sở cứu hoả - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sở cứu hoả

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.164. Benjamin Franklin - Người thành lập thư viện công và sở cứu hoả đầu tiên tại Hoa Kỳ

21-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Benjamin Franklin (17 tháng 01 1706 - 17 tháng 4 1790) là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu.