• Trang chủ
  • Sở hữu trí tuệ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sở hữu trí tuệ

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 22 năm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được thành lập (26/04/2000 – 26/04/2022)

25-04-2022

(Kyluc.vn – Worldkings.org) Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được cử hành vào ngày 26 tháng 4 hàng năm. Ngày này do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) thiết lập năm 2000 để "nâng cao nhận thức về cách mà bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu và thiết kế tác động đến cuộc sống hàng ngày". Ngày 26 tháng 4 được chọn vì là ngày Công ước thiết lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới bắt đầu có hiệu lực trong năm 1970.