• Trang chủ
  • Sử gia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sử gia

5 khám phá khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ 20: Tất cả đều chứa bí ẩn kỳ lạ, khiến sử gia kinh ngạc

13-08-2020

Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được xem là một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất thế kỷ 20.