• Trang chủ
  • Sự kiện sự kiện khoa học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sự kiện sự kiện khoa học

Năm 2018 kỷ niệm 100 năm loạt sự kiện lịch sử đáng nhớ

02-01-2018

Nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới sẽ tròn 100 năm vào năm 2018.