• Trang chủ
  • Sa huỳnh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sa huỳnh

[WOWTIMES – Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam – 2023] (P.10) Làng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) – một thế kỷ đất với trời “hòa làm một”

17-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Đồng muối Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) - vựa muối lớn ở miền Trung - là một trong những dấu tích văn hóa còn sót lại trong không gian văn hóa Sa Huỳnh. Từ thế kỉ XIX, cánh đồng muối Sa Huỳnh đã hình thành và được người dân duy trì nghề truyền thống này suốt hơn 100 năm qua.