• Trang chủ
  • Sabah - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sabah

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.60: Pesta Kaamatan Harvest Festival (Malaysia): Lễ hội thu hoạch của người dân tộc Kadazan-Dusun tại Sabah

04-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Kaamatan hay Pesta Kaamatan là lễ hội thu hoạch được tổ chức bởi dân tộc Kadazan-Dusuns – nhóm dân tộc bản địa lớn nhất ở Sabah, cũng như các nhóm dân tộc liên quan khác trong bang.