• Trang chủ
  • Schistura kampucheensis - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Schistura kampucheensis
0_Schistura-kampucheensis.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.303) – Schistura kampucheensis (Campuchia) : Loài cá chạch đặc hữu chỉ được tìm thấy tại Campuchia

12-01-2022

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Schistura kampucheensis là một loài mới, được tìm thấy ở một số địa phương ở Campuchia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ