• Trang chủ
  • Sck - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sck

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 24 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ (08/06/1997 - 08/06/2021)

07-06-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ tiền thân là công ty TNHH Siêu Chung Kỳ, được thành lập ngày 08 tháng 06 năm 1997 theo phương châm liên tục đổi mới, không ngừng sáng tạo, với đội ngũ cán bộ nhân viên gồm các kĩ sư, kiến trúc sư và công nhân có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.