• Trang chủ
  • Scotch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Scotch

Chai Scotch whisky lớn nhất thế giới được đưa lên sàn đấu giá

03-05-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Các nhà đấu giá cho biết, chai scotch lớn nhất thế giới - chứa tương đương 444 chai tiêu chuẩn - cũng có thể phá kỷ lục là chai đắt nhất từng được bán ra khi đem ra đấu giá trong tháng này.