• Trang chủ
  • Siêu đẳng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Siêu đẳng
0_BO-NAO-SIEU-VIET-KYLUC-VN.jpg

Hành trình tìm kiếm Kỷ lục gia những thiếu niên siêu đẳng người Việt trên toàn cầu

08-05-2018

(Kỷ lục - VietKings) Mặc dù tài năng là thiên bẩm nhưng cũng cần được phát hiện và nuôi dưỡng từ rất sớm. Chính vì vậy việc tìm kiếm và thúc đẩy khả năng tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ là cần thiết thông qua sự quan tâm của các bậc cha mẹ, thầy cô và toàn thể xã hội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ