• Trang chủ
  • Songkran - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Songkran

Lễ hội té nước Songkran được đưa vào danh sách xem xét là di sản văn hóa phi vật thể

31-01-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Unesco đã đưa lễ hội Songkran vào danh sách dự kiến được coi là di sản văn hóa phi vật thể của Thái Lan.