• Trang chủ
  • Space adventures - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Space adventures

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P76 - Space Adventures (Virginia) : Công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ bay vào không gian cho phi hành gia

07-04-2022

(Kyluc.vn – uskings.us) Space Adventures, một công ty du hành vũ trụ của Mỹ. Đây là công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên và là công ty duy nhất hiện đang cung cấp dịch vụ tàu vũ trụ cho các phi hành gia tư nhân, bao gồm các chuyến bay không trọng lực, bay vào quỹ đạo và tùy chọn tham gia vào một cuộc đi bộ ngoài không gian.