• Trang chủ
  • Sphere.6 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sphere.6

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh 17 Kỷ lục gia SỐNG BẰNG SÁNG TẠO năm 2022

09-06-2022

(Kỷ lục - VietKings) Tại Hội ngộ Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục Sphere.6 (lần II - năm 2022), Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings tiếp tục vinh danh các Kỷ lục gia SỐNG BẰNG SÁNG TẠO năm 2022, trong Hành trình tôn vinh các giá trị sáng tạo đặc biệt của cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam.