• Trang chủ
  • Spy x family - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Spy x family

(Uskings) Best Hoa Kỳ - Spy x Family: Bộ truyện manga bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong đầu năm 2022

01-08-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Theo thống kê POS, NPD BookScan, đã công bố danh sách 20 Bộ truyện mâng bán chạy nhất trong tháng 5 năm 2022, trong đó, tập truyện Tatsuya Endo‘s Spy x Family Volume 1 chiếm vị trí đầu bảng. Bộ truyện cũng chiếm nhiều vị trí nhất, với sáu trong số bảy tập được phát hành trong Top 20.