• Trang chủ
  • Star sports - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Star sports
0_1-ESPN.jpg

[WORLDKINGS] Top Thế Giới - Top 5 kênh thể thao phổ biến trên thế giới

03-08-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Thể thao có ảnh hưởng đáng kể đối với nam giới kể từ buổi đầu của nền văn minh nhân loại. Nó đã trở thành một nguồn giải trí tuyệt vời trong vài thế kỷ qua. Sự phổ biến của các môn thể thao khác nhau đang tăng lên sau mỗi thập kỷ trôi qua. Kết quả là rất nhiều kênh thể thao phát triển mạnh. Đây là 5 kênh thể thao hàng đầu trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ