• Trang chủ
  • Stargazer - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Stargazer

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P95 - Orbiting Astronomical Observatory 2 : Kính viễn vọng không gian đầu tiên của Hoa Kỳ được phóng thành công lên quỹ đạo Trái Đất

05-05-2022

(Kykuc.vn – uskings.us) Orbiting Astronomical Observatory 2 (OAO-2, biệt danh Stargazer) là kính viễn vọng không gian thành công đầu tiên (kính viễn vọng không gian đầu tiên là OAO-1, không hoạt động một lần trên quỹ đạo), được phóng vào ngày 7 tháng 12 năm 1968.