• Trang chủ
  • State farm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > State farm
0_State-Farm-Group-2.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1194 - State Farm Group (Illinois) : Công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất tại Hoa Kỳ

23-07-2022

(kyluc.vn – uskings.us) State Farm là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 70 tỷ đô la phí bảo hiểm vào năm 2021. Phần còn lại thuộc về năm công ty bảo hiểm hàng đầu là Berkshire Hathaway, Progressive, Liberty Mutual và Allstate.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ