• Trang chủ
  • State farm insurance - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > State farm insurance
0_State-Farm-Insurance-2.jpg

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P905 - State Farm Insurance (Illinois) : Công ty bảo hiểm ôtô lớn nhất Hoa Kỳ

10-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) State Farm là công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất ở Hoa Kỳ và sở hữu 16% tổng thị phần hiện có. Hơn 15% đô la chi cho phí bảo hiểm ô tô chở khách tư nhân ở Hoa Kỳ được trả cho State Farm. Công ty hiện sử dụng khoảng 60.000 nhân viên và có gần 19.000 đại lý. State Farm hoạt động như một công ty bảo hiểm tương hỗ, có nghĩa là nó thuộc sở hữu của các chủ hợp đồng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ