• Trang chủ
  • Suối tiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Suối tiên

Dịp lễ 30/4/2022: Tập đoàn Suối Tiên xác lập cùng lúc 5 Kỷ lục Việt Nam cho Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay

27-04-2022

(Kỷ lục - VietKings) Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay thuộc Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên do Tập đoàn Suối Tiên làm chủ đầu tư khánh thành và mở cửa đón du khách đúng vào dịp lễ 30/4 chính thức được ghi nhận 05 Kỷ lục Việt Nam.