• Trang chủ
  • Summerfest - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Summerfest
0_Summerfest-2.jpg

[USKINGS] Top 100 sự kiện thường niên lớn nhất Hoa Kỳ - P18 - Summerfest (Wisconsin) : Cháy hết mình tại lễ hội mùa hè sôi động nhất Hoa Kỳ

23-03-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Summerfest ở Milwaukee là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới đã diễn ra trong bốn mươi năm. Lễ hội thu hút những tên tuổi nóng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc thể hiện những hành động phổ biến cho đến những tài năng đang lên và sắp tới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ