• Trang chủ
  • Symphony of the seas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Symphony of the seas
0_4-Oasis-of-the-Seas.jpg

[WORLDKINGS] Top Thế Giới – Top 5 tàu du lịch lớn nhất thế giới

30-11-2020

(Kyluc.vn – Topplus.vn) Theo marineinsight.com , đây là top 5 siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ