• Trang chủ
  • Tàu đệm từ đô thị thương mại không người lái đầu tiên trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tàu đệm từ đô thị thương mại không người lái đầu tiên trên thế giới
0_linimo0.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.532] Linimo (Nhật Bản): Tàu đệm từ đô thị thương mại không người lái đầu tiên trên thế giới

19-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Linimo thuộc sở hữu và điều hành bởi Aichi Rapid Transit Co., Ltd. và là tuyến đường sắt thương mại đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng công nghệ loại Vận tải bề mặt tốc độ cao (HSST). Nó cũng là tàu đệm từ đô thị thương mại không người lái đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ