• Trang chủ
  • Tên dài nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tên dài nhất thế giới

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Úc (P.42) - Đề Xuất Kỷ Lục - Taumata (New Zealand): Địa điểm có tên dài nhất thế giới với 85 chữ cái

13-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Taumata ở New Zealand là địa điểm có tên dài nhất thế giới với 85 chữ cái.