• Trang chủ
  • Tòa nhà chọc trời cao gần nửa cây số - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tòa nhà chọc trời cao gần nửa cây số

Tòa nhà chọc trời cao gần nửa cây số, mỏng nhất thế giới

08-04-2022

Tháp Steinway nằm ở 111 West 57th Street, quận Manhattan có tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng là 24:1 khiến công trình mới hoàn thiện này trở thành tòa nhà chọc trời mỏng nhất trên thế giới.