• Trang chủ
  • Tòa nhà hình nhạc cụ lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tòa nhà hình nhạc cụ lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.829] The Piano and Violin (Trung Quốc): Tòa nhà hình nhạc cụ lớn nhất thế giới

09-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) The Piano and Violin hay tòa nhà Piano và Violin cao khoảng 16 m.