• Trang chủ
  • Tô châu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tô châu
59625_suz.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.490] Port of Suzhou (Trung Quốc): Cảng sông bận rộn nhất thế giới theo trọng tải hàng hóa hàng năm và khối lượng container

23-07-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Các khu vực cảng này bao gồm 224 cầu cảng và giao dịch với hơn hàng trăm tuyến đường hàng hải trong nước cũng như quốc tế. Cảng này được sử dụng chủ yếu để vận chuyển các loại vật liệu xây dựng và than.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ