• Trang chủ
  • Tượng phật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tượng phật
0_ghe-tham-chua-hoi-khanh-tim-hieu-loi-kien-truc-ton.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.35) Chùa Hội Khánh- cổ tự 281 năm tuổi, tôn trí tượng phật Thích Ca nhập Niết Bàn trên mái chùa dài nhất Châu Á (1741- 2022)

13-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Chùa Hội Khánh được xây dựng vào năm 1741, nằm giữa một rừng dầu và là ngôi chùa lâu đời nhất tại Bình Dương. Chùa được trùng tu và xây dựng thêm tượng Đức Bổn sư Thích ca nhập Niết Bàn ngay trên mái chùa. Đây là một công trình tôn giáo mang tính chất lịch sử và mỹ thuật cao, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập Kỷ lục.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 10 trang (95 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ