• Trang chủ
  • Tư vấn đầu tư - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tư vấn đầu tư

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1193 - Marsh & McLennan Companies, Inc. (Illinois) : Công ty môi giới bảo hiểm lớn nhất tại Hoa Kỳ

21-07-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Marsh & McLennan Companies, Inc., hoạt động kinh doanh với tên Marsh McLennan, là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, có trụ sở chính tại Thành phố New York với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, quản lý rủi ro, dịch vụ tái bảo hiểm, quản lý nhân tài, tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý. Bốn công ty điều hành chính của nó là Marsh, Guy Carpenter, Mercer và Oliver Wyman.