• Trang chủ
  • Tạt axit - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tạt axit

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Tạo hình 'tươi' cho cô gái bị tạt axit

18-01-2019

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác vừa áp dụng kỹ thuật vi phẫu ngay trong 1 thì tái tạo thành công gương mặt bị biến dạng cho cô gái trẻ bị bỏng axit, cháy xém đen xì.