• Trang chủ
  • Tận mục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tận mục

Tận mục Range Rover Fifty giới hạn 1970

26-06-2020

Mẫu xe này sẽ được sản xuất giới hạn với số lượng 1970 chiếc, trùng với năm ra mắt chiếc Range Rover đầu tiên.