• Trang chủ
  • Tập đoàn công nghệ cmc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tập đoàn công nghệ cmc

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành Tập đoàn Công nghệ CMC (26/05/1993 - 26/05/2021)

26-05-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Thành lập từ ngày 26/05/1993, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tiền thân là Trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thành lập năm 1991. CMC đã trải qua 28 năm xây dựng, phát triển và mở rộng để trở thành một trong những công ty CNTT-VT lớn mạnh hàng đầu Việt Nam với gần 3.000 nhân viên.