• Trang chủ
  • Tập đoàn dầu khí - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tập đoàn dầu khí
0_Truong-Cao-dang-Dau-khi-sinh-vien.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Dầu khí (7/11/1989 – 7/11/2020)

07-11-2020

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Dầu khí (7/11/1989 – 7/11/2020)

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ