• Trang chủ
  • Tập đoàn giáo dục cammathrix - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tập đoàn giáo dục cammathrix

Sử dụng phương pháp Toán tư duy logic để tính toán và ghi nhớ các dữ liệu toán học và địa lý, cô Phạm Thị Nga của Tập đoàn Giáo dục CamMathrix thành công xác lập Kỷ lục Việt Nam

04-01-2024

(Kỷ lục - VietKings) Tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 53 được tổ chức vào ngày 06/01/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao tặng Kỷ lục Việt Nam đến cô Phạm Thị Nga – Giáo viên Công ty CP Tập đoàn Giáo dục CamMathrix.