• Trang chủ
  • Tế bào gốc của người có đột biến gene kháng hiv - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tế bào gốc của người có đột biến gene kháng hiv

Người thứ hai trên thế giới chữa khỏi HIV

05-03-2019

Nhận tế bào gốc của người có đột biến gene kháng HIV, nam bệnh nhân ở Anh không còn dấu vết của virus.