• Trang chủ
  • Tỉnh thanh hóa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tỉnh thanh hóa

Thị trường đấu giá Thế giới - P298. Bản đồ tỉnh Thanh Hóa thời Vua Tự Đức được đấu giá 3,6 nghìn Euro tại Pháp

15-03-2023

(Kyluc.vn) - Bản đồ tỉnh Thanh Hóa thời vua Tự Đức từng được lính Pháp tại Đông Dương mua lại, hiện đấu giá ở Paris.