• Trang chủ
  • Tịnh xá phật giáo washington - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tịnh xá phật giáo washington

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1051 - Tịnh xá Phật giáo Washington D.C (Washington D.C) : Cộng đồng tu viện Phật giáo Nguyên thủy đầu tiên Hoa Kỳ

28-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Tịnh xá Phật giáo Washington D.C. được thành lập vào năm 1965 và được hợp nhất thành một Hội vào năm 1966 dưới sự bảo trợ của Hòa thượng Madihe Pannasiha Mahanayaka Thera. Tịnh xá Phật giáo Washington D.C. là cộng đồng tu viện Phật giáo Nguyên thủy đầu tiên ở Hoa Kỳ.