• Trang chủ
  • Tổ đình viên minh (hà nội) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ đình viên minh (hà nội)

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch sau 105 năm trụ thế, tròn 100 năm xuất gia tu hành

22-10-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch tại Tổ đình Viên Minh (Hà Nội), đại thọ 105 tuổi, 85 Hạ lạp, tròn 100 năm xuất gia tu hành.