• Trang chủ
  • Tổ chức cân đo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức cân đo

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 145 năm thành lập Văn phòng Cân đo Quốc tế (20/05/1875 – 20/05/2020)

19-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Văn phòng Cân đo Quốc tế là một trong ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập nhằm duy trì Hệ đo lường quốc tế (SI) theo tinh thần Công ước Mét.