• Trang chủ
  • Tổ chức kỷ lục người việt toàn cầu (vietworld) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức kỷ lục người việt toàn cầu (vietworld)

Ra mắt Văn phòng Đại diện Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) tại miền Bắc - Việt Nam

11-03-2021

(Kyluc.vn - Vietworld.world) Vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2021, đoàn lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tham dự sự kiện ra mắt văn phòng đại diện của Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) được đặt tại Hà Nội, Việt Nam.