• Trang chủ
  • Tổ chức kỷ lục việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức kỷ lục việt nam
63459_hoi-ngo-ky-luc-gia-45.jpg

Ngày 22/2/2022: Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 45 - Hội ngộ cộng đồng Doanh nghiệp và Doanh nhân lần thứ I với chủ đề: Khát vọng Việt Nam hùng cường

21-02-2022

[KYLUC.VN - VIETKINGS] - Ngày 22/02/2022, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 - Hội ngộ cộng đồng Doanh nghiệp và Doanh nhân lần thứ I do TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức với chủ đề "Khát vọng Việt Nam hùng c ường" chính thức diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 10 trang (91 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ